سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

اورژانس

بخش اورژانس بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

 رییس بخش : دکتر عبدالخالق شاهمرادی

سرپرستار بخش : خانم یلدا نوروزی

اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3285

مسير دسترسي : طبقه اول ساختمان مرکزی شماره 18


 اورژانس بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان دارای یک سالن بستری که شامل 6 تخت بزرگسال و یک تخت اطفال، اتاق اعمال جراحی سرپایی و پانسمان، اتاق تریاژ، اتاق احیاء، اتاق نوار قلب، اتاق تزریقات خواهران و برادران می باشد. علاوه بر موارد یاد شده در صورت نیاز به سایر تخصص ها جهت بیماران از پزشکان آنکال دعوت به همکاری می گردد. ساعات کار اورژانس بیمارستان به صورت شبانه روزی و 24 ساعته می باشد.