سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

اتاق عمل زنان

اتاق عمل زنان بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان

 رییس بخش : دکتر بابک جمشیدیان

سرپرستار بخش : خانم فرانک ذکایی فرد

اطلاعات تماس : 6-36201391-031 داخلی 3350

مسير دسترسي : طبقه اول ساختمان مرکزی شماره 18


اتاق عمل زنان در مجاورت زایشگاه قراردارد و شامل چهار اتاق عمل و ریکاوری می باشد و کلیه همکاران شاغل در این بخش از همکاران خانم می باشند. اتاق عمل زنان در شیفت های صبح و عصر آماده ارائه خدمت می باشد.