ساعت فعالیت واحد حسابداری (ترخیص بیماران ) :

 روزهای عادی   19-8
 روزهای تعطیل 13-8

در زمان ترخیص موارد ذیل را همراه داشته باشید و توجه فرمائید :

·         دفترچه بیمار
·          در صورت داشتن بیمه تکمیلی ، معرفی نامه تکمیلی
·          رسید موقت علی الحساب پرداختی در زمان پذیرش
·         دریافت وجه فقط توسط کارت های بانکی
·         داشتن شماره حساب سیبا در صورت بستانکار شدن در صورتحساب
مطالب مرتبط  هفته ملی سلامت بانوان
فهرست