تقدیر از پرسنل واحد بهبود کیفیت به مناسبت روز ملی کیفیت

بدون دیدگاه

به گزارش روابط عمومی، به مناسبت 18 آبان ماه مصادف با روز ملی کیفیت، از پرسنل واحد بهبود کیفیت بیمارستان خانواده اصفهان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در ای مراسم آقای غضنفری مدیر عامل و دکتر غیبی رییس بیمارستان خانواده اصفهان به بهانه روز ملی کیفیت ،ضمن تقدیر از تلاش ها و اقدامات به عمل آمده در واحد بهبود کیفیت ، این روز را به پرسنل واحد تبریک گفتند.

معرفی واحد بهبود کیفیت بیمارستان خصوصی خانواده اصفهان

واحد بهبود کیفیت بیمارستان با ابلاغ برنامه اعتبار بخشی بیمارستان از سوی وزارت متبوع در سال 90 ، شروع به کار نمود. این واحد علاوه بر استقرار و اجرای سنجه های بهبود کیفیت هماهنگی کلیه فعالیت های اعتبار بخشی در بیمارستان را نیز بر عهده دارد. هم چنین با توجه به اینکه در برنامه اعتبار بخشی واحدهایی به نام حقوق گیرندگان خدمت و مدیریت و رهبری و ایمنی بیمار به بخش های موجود در بیمارستان اضافه گردیده بود . لذا این واحد علاوه بر وظایف فوق پیگیری و هماهنگی مرتبط با واحدهای فوق الذکر را نیز بر عهده دارد.
از آنجا که اعتبار بخشی بیمارستان ها جایگزین سیستم ارزشیابی سابق در سیستم های درمانی می باشد لذا رضایت از عملکرد این بیمارستان از دیدگاه بازرسان وزارت متبوع منجر به کسب درجه یک ارزشیابی در سال های گذشته گردیده است

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت بیمارستان خصوصی خانواده اصفهان

1. انتخاب گروه های کاری جهت استقرار استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان
2. برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی و آموزش الزامات اعتباربخشی
3. ارتقاء سطح آگاهی و دانش کارکنان در راستای مفاهیم اعتبار بخشی
4. تدوین برنامه استراتژیک 3 ساله بیمارستان
5. بازنگری برنامه استراتژیک به طور سالیانه
6. تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
7. رهبری و هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تدوین برنامه عملیاتی سالیانه در راستای برنامه استراتژیک
8. تدوین برنامه جامع بهبود کیفیت با موضوعات بالینی و غیر بالینی
9. رهبری و هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تدوین شاخص های عملکردی بهبود کیفیت و برنامه بهبود کیفیت بخش
10. ویرایش و بازنگری خط مشی های کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی
11. تدوین و تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی اختصاصی واحد بهبود کیفیت
12. اولویت بندی شاخص های بهبود کیفیت
13. هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی در خصوص احصاء فرآیندهای بخش
14. بازنگری فرآیندهای کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی
15. تهیه و تنظیم چک لیست ممیزی داخلی کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی بیمارستان
16. رهبری و هدایت گروه های آموزش پزشکی در خصوص همکاری با برنامه اعتبار بخشی
17. تدوین خط مشی های راهنمای طبابت بالینی برای 13 گروه آموزش پزشکی
18. انسجام ، هدایت و هماهنگی کلیه فعالیت های مربوط به اعتبار بخشی در واحدهای بالینی و غیر بالینی
19. برگزاری کمیته بهبود کیفیت و هماهنگی با کمیته های بیمارستانی
20. هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ با واحد ایمنی بیمار
21. همکاری تنگاتنگ با کمیته مدیریت و رهبری و تیم مدیریت اجرایی
22. پیگیری اجرای سنجه های حقوق گیرنده خدمت از جمله اخذ مجوز از سازمان های پزشکی قانونی و نظام پزشکی برای فرم رضایت اگاهانه –جمع آوری و تحلیل نتایج حاصل از تکمیل چک لیست ارزیابی حقوق گیرندگان خدمت و …
23. هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تهیه برنامه مدیریت خطر و بازبینی و ویرایش برنامه
24. هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تدوین فرایندهای بخش مربوطه
25. نظارت بر اجرای صحیح برگزاری کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات از سوی دبیران کمیته های بیمارستانی و پایش فصلی آنها در خصوص مصوبات اجرایی شده و مصوبات انجام نشده و درصد برگزاری کمیته های بیمارستانی و …
26. پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات ومداخلات مدیریتی
27. تدوین تقویم زمان بندی کمیته های بیمارستانی
28. جلب مشارکت و ایجاد خط پاسخگویی و ارتباط با کلیه ذینفعان با تاکید بر حقوق گیرنده خدمت ( بیمار و کارکنان)
29. ابلاغ و تدوین ایین نامه های داخلی مورد نیاز بیمارستان براساس نظام اعتبار بخشی
30. پیگیری و زمانبندی جهت به روز رسانی مستندات بیمارستان
31. طراحی چک لیست بازدیدهای میدانی از کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی در راستای پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی
32. هماهنگی و تعامل با مسئول اعتبار بخشی دانشگاه

مطالب مرتبط  بزرگداشت روز جهانی سالمند

18 آبان؛ روز ملی کیفیت

كيفيت‌ زماني‌ قابل‌ دستيابي‌ است‌ كه‌ فرآيندها و فعاليت هاي‌ سازمان‌ به‌ طور مستمر با نيازها و انتظارات‌ مشتري هاي ‌سازمان‌ طراحي‌ شود و به‌ اجرا درآيد.
هجدهم آبان‌ماه، به‌عنوان روز ملی کیفیت نام‌گذاری شده است.
در این روز، به برترین و سرآمدترین سازمان‌های ایرانی حائز شرایط در بخش‌های مختلف کشور شامل سازمان‌ها، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، واحدهای عملیاتی، مؤسسات بخش عمومی، بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقل و بنگاه‌های کوچک و متوسط وابسته که در زمینه ارتقاء کیفیت و سرآمدی کسب و کار، فعالیت‌های چشم‌گیری انجام داده‌اند جوائزی اعطا می‌شود.

عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در جایزه ملی کیفیت ایران، شورای سیاست‌گذاری می‌باشد و مطابق نظام‌نامه جایزه، دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران مستقر در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مجری جایزه بوده و کلیه عملیات اجرایی مرتبط با جایزه را عهده‌دار است. یک کمیته فنی متشکل از ۲۱ نفر کارشناس متخصص در زمینه مدیریت کیفیت و مباحث سرآمدی نیز، دبیرخانه و شورای سیاست‌گذاری را در طرح‌ریزی و اجرای ملی کیفیت ایران یاری می‌نمایند.

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

آخرین اخبار

فهرست