بدون دیدگاه

با حضور مدیریت بیمارستان ، از برخی از پرسنل فعال بیمارستان تجلیل به عمل آمد .در این مراسم به تنی چند از همکاران که در زمینه های مختلف فعالیت های ویژه ای انجام داده بودند ، لوح سپاس و تقدیرنامه اهدا شد

مطالب مرتبط  تبریک روز پرستار

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

آخرین اخبار

فهرست