تقدیر و تشكر از زحمات خانم دکتر قدیری در دوران تصدی مسئولیت

تقدیر و تشكر از زحمات خانم دکتر قدیری در دوران تصدی مسئولیت

بدون دیدگاه

مدیرعامل و ریاست بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان از زحمات سرکارخانم دکتر مینا قدیری در زمان تصدی مدیریت گروه متخصصین زنان و ریاست بلوک زایمان بیمارستان خانواده تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

در این مراسم که دکتر بهمن خانجانی رییس جدید بلوک زایمان و مدیرگروه متخصصین زنان بیمارستان نیز حضور داشتند از زحمات سرکارخانم دکتر مینا قدیری در زمان تصدی مدیریت گروه متخصصین زنان و ریاست بلوک زایمان بیمارستان خانواده تقدیر و تشکر به عمل آمد.

مطالب مرتبط  شهردار اصفهان : پرستاران یکی از ارکان مهم سلامت جامعه هستند

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

آخرین اخبار

فهرست