مهندس فرشاد جعفریان

معاون پشتیبانی

پست الکترونیکی: jafarian@khanevadeh-hospital.ir

تلفن تماس: 03136201392

 

درباره من

توضیحات
فهرست