تعرفه اعمال جراحی

توجه :

1-درصورت استفاده از بیمه تکمیلی مبلغ سقف تکمیلی از خدمات درمانی کسر می گردد.
2-در صورت استفاده ازبخشهای ویژه و استفاده از تخت روز بیشتر به مبالغ زیر اضافه می گردد.
3-در صورت استفاده از لوازم مصرفی خارج از تعهد بیمه ها مبلغ در سهم بیمار شارژ میگردد
4-کلیه هزینه های اعمال با یک شب بستری در اتاق عمومی محاسبه گردیده است
5-در صورت هر گونه اضافه شدن جراحی و شب تخت جهت بیمار به مبالغ زیر اضافه می گردد.
6-تفاوت شب تخت خصوصی با دو تخته ، همراه ، تفاوت غذای همراه و هزینه های متفرقه بر عهد بیمار می باشد
7- هزینه های درج شده بصورت تقریبی درج گردیده و هزینه نهایی هنگام ترخیص بیمار محاسبه و اعلام می گردد.

تمامی قیمت ها به ریال می باشد

[/vc_column]
فهرست