انجمن صنفی بیمارستان خانواده

جلسه انجمن صنفی بیمارستان های خصوصی اصفهان برگزار گردید

بدون دیدگاه

به گزارش روابط عمومی بیمارستان خانواده اصفهان، جلسه انجمن صنفی بیمارستان های خصوصی اصفهان در بیمارستان خانواده با حضور روسای محترم بیمارستان های خصوصی و مدیرعامل و رئیس بیمارستان با هدف هم اندیشی ، بررسی و تبادل نظر در خصوص مسائل روز و مشکلات بیمارستان های خصوصی  برگزار گردید .

مطالب مرتبط  Visit the laboratory

به اشتراک گذاشتن این مقاله:

آخرین اخبار

فهرست