فارسی
العربیه
English
نصب وراه اندازی میکروسکوپ فوق تخصصی اعمال جراحی
نصب وراه اندازی میکروسکوپ فوق تخصصی اعمال جراحی

1396/06/06 10:50:52

میکروسکوپ فوق تخصصیHAAG-STREIT  مدل ALLGRA700 دارای قابلیت فولوکوس موتورایزر ، زوم موتورایزوکنترل نورو تنظیم آن توسط پزشک وآسیستان لوپ و قابلیت نصب دوربین جهت فیلمبرداری حین اعمال جراحی