فارسی
العربیه
English
برای اولین بار در اصفهان و در بیمارستان تخصصی خانواده Microwave Ablation   تحت گاید فلوروسکوپی با CT.
برای اولین بار در اصفهان و در بیمارستان تخصصی خانواده Microwave Ablation تحت گاید فلوروسکوپی با CT.

1396/08/07 09:21:44

خداوند مایی و ما بنده ایم ، به نیروی تو ، یک به یک زنده ایم

برای اولین بار در اصفهان و در بیمارستان تخصصی خانواده

Microwave Ablation   تحت گاید فلوروسکوپی با CT

روش نوین درمان تومورها با تکنیک سوزاندان با مدرن ترین دستگاه های مایکروویو

در سالهای اخیر رادیولوژی اینترنشنال (رادیولوژی مداخله ای ) تحول شگرفی در درمان انواع سرطان به خصوص تومورهای بافت نرم ایجاد کرده است . تکنیک های مورد استفاده در این روش برای بیماران تحمل پذیرتر بوده و عوارض کمتری دارند . اغلب این تکنیک ها نیاز به دستگاه های مدرن پزشکی و تجربه بالا دارند .

در این روش یک آنتن تولید کننده مایکرو ویو به داخل تومور فرستاده می شود . با تولید این امواج سلول های تومور به شدت داغ شده و از بین می روند .

با یاری و توکل بر ایزد منان ، برای اولین بار توفیق انجام این روش در اصفهان در بیمارستان تخصصی خانواده با حضور جناب آقای دکتر صلوتی (متخصص رادیولوژی) ، جناب آقای دکتر پیروز بصیری (ریاست بیمارستان و متخصص بیهوشی ) و جمعی از همکاران درمان بیمارستان در روز سه شنبه 04/08/96 جهت  بیماری 65 ساله با تشخیص توده های ریه با بیهوشی به روش IV Sedation با موفقیت انجام پذیرفت .