فارسی
العربیه
English
بازدید اعضای محترم شورای شهر اصفهان از بیمارستان تخصصی خانواده
بازدید اعضای محترم شورای شهر اصفهان از بیمارستان تخصصی خانواده

1396/08/11 17:57:27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیرو دعوت به عمل آمده از اعضا محترم هیات مدیره شرکت ، اعضا گرانقدر شورای شهر اصفهان ، تعدادی از مسئولین محترم شهرداری ، ریاست و نایب رییس محترم نظام پزشکی اصفهان ، جهت انجام معاینات سلامت ، روز پنج شنبه 04/08/96 ، با تشریف فرمایی ایشان ، برنامه با بازدید از قسمت های مختلف بیمارستان ( واحد تازه تاسیس سی تی اسکن و ...) در معیت جناب آقای غضنفری ( مدیرعامل محترم شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان) و جناب آقای دکتر پیروز بصیری (رییس محترم بیمارستان) آغاز گردید .

در ادامه ، مراحل چکاپ مدعوین گرانقدر در واحد معاینات سلامت بیمارستان و واحد های مربوطه با همکاری جمعی از مسئولین بیمارستان به عمل آمد .

بعد از طی مراحل چکاپ و دعوت از ایشان جهت صرف صبحانه برنامه پایان پذیرفت .