فارسی
العربیه
English
اولين عمل تومورنخاع گردني( تومور اينترادورال ، اكسترامدولاري)بامیکروسکوپ فوق تخصصیHAAG-STREIT
اولين عمل تومورنخاع گردني( تومور اينترادورال ، اكسترامدولاري)بامیکروسکوپ فوق تخصصیHAAG-STREIT

1396/06/10 14:04:11

اولين عمل  تومور نخاع گردني ( تومور اينترادورال ، اكسترامدولاري )با میکروسکوپ فوق تخصصیHAAG-STREIT توسط جراح مغز و اعصاب بيمارستان خانواده جناب آقاي دكتر پورخليل در تاريخ ٩/٦/٩٦ در اتاق عمل بيمارستان  با موفقيت به پايان رسيد.