فارسی
العربیه
English
كافي شاپ بيمارستان خانواده بعنوان اولين كافي شاپ شبانه روزي
كافي شاپ بيمارستان خانواده بعنوان اولين كافي شاپ شبانه روزي

1396/04/04 11:57:41

به مناسبت فرارسيدن عيد سعيد فطر، كافي شاپ بيمارستان خانواده بعنوان اولين كافي شاپ شبانه روزي استان اصفهان

با فضايي آرام و نمايي زيبا در دامنه كوه صفه براي ثبت بهترين خاطرات شما افتتاح گرديد.