فارسی
العربیه
English
به مناسبت فرارسیدن عید مبعث ،کلینیک IUI و آندرولوژی بیمارستان تخصصی خانواده افتتاح گردید.
به مناسبت فرارسیدن عید مبعث ،کلینیک IUI و آندرولوژی بیمارستان تخصصی خانواده افتتاح گردید.

1396/02/08 14:39:32

ناباروری، یکی از مشکلات عدیده پزشکی در دنیای امروز است که میزان آن در جهان در حال افزایش است. آمار نگران کننده ای درباره نرخ ناباروری در کشور که حدود دو میلیون زوج نابارور است، وجود دارد. بر اساس نمودارهای آماری موجود در طرح ملی بررسی میزان شیوع ناباروری، این درصد در کشور 2/20 اعلام شده است. وضعیت ناباروری در استان اصفهان نیز به علت عوامل تهدید کننده باروری مانند آلودگی هوا، افزایش سن ازدواج، امواج و اشعه و تغذیه نامناسب مورد تهدید قرار گرفته است.

خدمات کلینیک:

1-    تزریق درون رحمی IUI

2-    انتخاب جنسیت با استفاده از تزریق درون رحمی IUI

3-    آماده سازی اسپرم به روش های مختلف

4-    اسپرموگرام کامپیوتری CASA

5-    اسپرموگرام همراه با بررسی میزان زنده مانی اسپرم و تست لنفوسیت

6-     بررسی بلوغ کروماتین اسپرم

7-    بررسی شکستگی DNA اسپرم

8-    تست فروکتوز جهت تشخیص ازواسپری انسدادی و غیر انسدادی