فارسی
العربیه
English
مراجعه کادر درمان بیمارستان تخصصی خانواده در تاریخ 96/6/23 بعنوان اولین روز ارائه خدمات درمانی  بصورت رایگان جهت ویزیت و درمان سالمندان عزیز
مراجعه کادر درمان بیمارستان تخصصی خانواده در تاریخ 96/6/23 بعنوان اولین روز ارائه خدمات درمانی بصورت رایگان جهت ویزیت و درمان سالمندان عزیز

1396/06/23 15:54:32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کادر درمان بیمارستان تخصصی خانواده جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه با مراجعه به خانه سالمندان صادقیه اصفهان نسبت به ارائه خدمات درمانی رایگان جهت کلیه عزیزانی که در این مکان سکونت داشته اند اقدام نمود.