فارسی
العربیه
English

بخش IPD

 
 
مسئول فنی بخش : آقای دکتر عبدالخالق شاهمرادی
مدیرعلمی دپارتمان بیماران بین الملل: آقای دکتر فرهاد علوی
پزشک IPD: آقای دکتر مهران غیبی- پزشک عمومی

سرپرستار بخش : خانم فرانک ذکایی ، کارشناس پرستاری 

شماره داخلی  :210

 

 

 

بخش بستری IPD در سال 1394 افتتاح گردیده است و دارای 6 تخت فعال که همگی خصوصی می باشد و دارای ایستگاه پرستاری مجزا و لابی می باشد .

کلیه بیماران ایرانی وخارجی که کاندید اعمال جراحی همچون جراحی انواع تومورها ، جراحی مغز ، ، اعصاب و ستون فقرات، جراحی ارتوپدی ، سزاربن ، جراحی گوش و حلق و بینی ،  ERCP و دیگر جراحی های عمومی و تخصصی می باشند ، در این بخش بستری می گردند