سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

تنفیذ حکم ریاست بیمارستان تخصصی خانواده

دکتر مهران غیبی به عنوان رییس بیمارستان تخصصی خانواده منصوب گردید.حکم ریاست بیمارستان تخصصی خانواده توسط جناب آقای غضنفری ، مدیرعامل شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان به دکتر غیبی ابلاغ گردید.