فارسی
العربیه
English

بخش مامائی

 
 

 

مدیرگروه تخصصی زنان وزایمان ورئیس  بخش مامائی: خانم دکتر مینا قدیری

 

مسئول علمی گروه تخصصی زنان ومامایی : خانم دکتر ویدا سلطانی

 

سرپرستار بخش : خانم ثریا واثقی ، کارشناس پرستاری
شماره داخلی  :240-298

 

 

 

بخش  مامایی در بهمن ماه   1385 افتتاح گردید. این بخش دارای  21  تخت فعال (5 اتاق خصوصی ، 2 اتاق ویژه ، 4 اتاق دو تخته و 2 اتاق سه تخته) می باشد و توانایی، ارائه سرویس به  مراجعان  زایمان طبیعی ،سزارین وخانمهایی که مشکلات  حاملگی دارند، را دارا می باشد.

در این بخش طرح ROOMING (قرارگرفتن نوزاد در آغوش مادر از ابتدای تولد) اجرا میشود.

سیستم مدار بسته جهت آموزش شیردهی ، مراقبت های بعد از زایمان ، بهداشت نوزادان و چگونگی پیگیری آزمایشات نوزادان توسط والدین وجود دارد