فارسی
العربیه
English

بخش جراحی مردان

 
 

 

مسئول فنی بخش جراحی مردان : آقای دکتر عبدالخالق شاهمرادی
سرپرستار بخش : خانم ملیحه یوسفی-کارشناس پرستاری
شماره داخلی  :210-215

 

 

 

بخش جراحی مردان در سال 1381افتتاح گردید. این بخش دارای 20 تخت فعال(6اتاق خصوصی،6اتاق دو تخته و 2 اتاق ویژه   می باشد.
کلیه بیمارانی که کاندیدای اعمال جراحی همچون جراحی انواع تومورها ، جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات ، جراحی ارتوپدی  ، جراحی گوش و حلق و بینی،ERCPودیگر جراحی های عمومی و تخصصی می باشند،در این بخش بستری میگردند