فارسی
العربیه
English

بخش ICU جنرال

 
 

 

مسئول فنی بخش ICU جنرال: خانم دکتر نفیسه موسوی

 

مسئول علمی  بخش ICU جنرال: آقای دکتر فرهاد علوی

 

سرپرستار بخش : خانم پریا بیضاوی ، کارشناس پرستاری
شماره داخلی  :361-362

 

 

 

بخش ICU در سال 1385 افتتاح گردید. این بخش دارای 7 تخت فعال و 1تخت ایزوله  می باشد.
هر تخت دارای تشک مواج ، دستگاه ساکشن ،  ونتیلاتور و پمپ  انفوزيون  اختصاصی می باشد. اتاق ایزوله معکوس ، همراه با تهویه اختصاصی و دستگاه اشعه UV اختصاصی می باشد.
بخش، مجهز به سیستم مانیتورینگ سنترال ، سیستم اکسیژن رسانی سنترال ، دستگاههای  رادیولوژی پرتابل ، اکو قلب ، سونوگرافی و دستگاه اندازه گیری گازهای خونی می باشد.