فارسی
العربیه
English

بخش ccu

 
 

 

مسئول فنی بخش CCU: آقای دکتر ابن شهیدی
سرپرستار بخش : خانم آسیه تسلیمی ، کارشناس پرستاری
شماره داخلی  :204

 

 

 

بخش CCU   درسال 1376 افتتاح گردید. این بخش دارای 6 تخت فعال می باشد و به بیمارانی که نیاز به مراقبتهای ویژه قلبی دارند سرویس لازم را می دهد.
تجهیزات این بخش شامل : مانیتور سنترال ، DC شوک ، دستگاه رادیولوژی  پرتابل ، اکسیژن سنترال ، تشک مواج،پمپ انفوزیون ، پیس میکر ، ECG، ساکشن پرتابل و سنترال می باشد.
در طبقه پایین همین بخش ، درمانگاه قلب قرار دارد که خدماتی مانند اکوی قلب و تست ورزش توسط متخصصین قلب انجام   می گیرد.