فارسی
العربیه
English
بیوفیزیک و روان

11 دی 1348

 

*   بسم تعالی   *

*  بیوفیزیک و روان

آیا انسان همین بدن مادی و مغز سیتم عصبی وخلاصه بدن فیزیکی است ویاچیزی برترازاین است که علم هنوز آنرا نشناخته جستجو میکند

بدن انسان را یک ماده فراروظریف همانندقشری از بخار یا  ابر احاطه کرده که ماده حافظ حیات نام دارد این  هاله تندرستی در سال 1984 توسط یک دانشمند اتریشی بنام یارون ورنچ باخ کشف شد این هاله بشکل امواج ظریف از بدن خارج میشود و بعدها دانشمند دیگری کارل دوپل (carl. dupol) ثابت کرد که این امواج رامی توان با چشم دید وآنرا اود (aude)نامید که به معنای آتش زندگی  ویا آتش جاوید است  وی اظهار داشت (aude) اود واسطه ای است بین تن روان و امواج آن که دائما از بدن انسان خارج میشوند و ضعف داشته و این آثار به وضع مزاجی و کیفیت روحی اشخاص بستگی دارد کمی بعد ثابت شد امواجی که از طرف راست بدن خارج  میشود به رنگ آبی و امواج خارج شده از سمت چپ بدن سبز رنگ هستند و باز معلوم گردید این امواج  از بدن حیوان ،گیاه حتی جماد نیزخارج میشود  و  از همه  اینها عکسبرداری کردن و  به ثبات  رسید  که  در طبیعت  چیزی وجود  ندارد که  (aude) ( اود) از آن خارج نشود.  چندی بعد دانشمند دیگری بنام والتیر کیل نر (walter cale near ) یک استوانه شیشه ای صاف و سفید که ازمحلول    دیسیانین در الکل به نسبت 3%  پر کرد و دربرابر یک انسان بدون لباس قرار داد و با چشم عادی مشاهده کرد که امواج (audeاود از بدن او خارج میشود که طرف راست بدن آبی رنگ  و درطرف چپ بدن سبزرنگ می باشد.

دیسیانین ماده ایست که از قطران زغال سنگ بدست می آید و میتواند چشم انسان را نسبت به اشعه ماوراء بنفش حساس کند بدین ترتیب دو نوع (aude)  اود خشن و نرم  یا مثبت و منفی در اطراف بدن انسان کشف کردند (  (audeاود خشن  یا مربوط از نواحی پشت انسان ساطح میگردد و عامل خشونت و ضالیت بیشتری است و بتدریج در جلو بدن نرم عامل لطافت و سکس است که (aude) اود نرم خوانده میشود  و در خانمها بیشتر از مردها  می باشد .((aude اود  در حیوانات و در کودکان نیز دیده میشود و در کودکان مخصوصا در دوره شیر خوارگی بخاطر جذب اود ((aude مادران از حالت عادی بیشتر است  با حالات روحی انسان  تصویر و شدت رنگ آن تغییر میکند فیزیکدان اتریشی بنام آروش دینکی       (E-schro  dincy) معتقد است انرژی ساطح شده اود از بدن انسان  مجموعه ای است از امواج با طول موج و فرکانس مختلف که بر فیلمهای عکاسی به نحو به خصوصی  اثر گذاشته و تصاویر مختلف را بوجود می آورد وی ثابت کرد همانطوری که ازصحبت کردن ما امواج صوتی در فضا منتشر میشود و دستگاه به خصوصی و دقیقی این امواج را بنحو معینی می گیرد و تبدیل به صدا میکند میتوان امواج ساطح  شده از سایر سیستم های بدن را نیز مورد مطالعه قرار داد دانشمندان دراین راستا جستجو و پژوهش کرده اند همگام با فیزیکدان اتریشی معتقدند که مغز انسان دائما در فعالیت است و این فعالیت تفکررابوجود می آورد و تفکر سایر اعمال روحی منشع آینده نگری،عشقو نفرت که  این  سایر اعمال روحی را بوجود می آورد فعالیت سلولهای مغز نیزامواجی را بوجود می آورد که خارج ازمغز منتشر میشود که ما میتوانیم

  بوسیله الکتروالفالوگرام این امواج را رسم کنیم این امواج نیز مجموعه ای از موجهای مختلف با فرکانس و طول  موج       مختلف که بستگی به فعالیت سلول حصی دارد و آن فعالیت  نیز بستگی  بطرز تفکر فرد در زمینه های مختلف  روحی  دارد.

 دانشمندی اهل انگلستان دستگاه الکترو انسفالوگرافی با تکنیک الکترو تکنیک  ساخته که میتواند امواج مغزی را در زمان بسیار کوتاه در منطقه ای بسیار کوچک  و ظرایف از مغز ثبت نماید همچنین دانشمند معتقد است که میتوان دستگاهی ساخت که بتواند  امواج ساطح شده از فعالیت های سلولی مغز را گرفته و تبدیل  به فکرکند همانطوریکه امواج پراکنده شده از صوت را تبدیل به صدا و یا امواج منتشر شده از صوت را  تبدیل به تصویر کردند،( نظیر رادیو، تلوزیون، کامپیوتر ویا دستگاه کتنترل از راه دور) و نقاطی از آن پایه و اساس تل پاتی نیز بر این میکانیزم است تنها از طریق بیوفیزیک که انشاءاله در مقاله دیگری درباره آن صحبت خواهیم کرد ....

...................................................................................................................

1-  kuplam -sadock--

2- brish -  jourmalofpsycbiatry--

3- american - jourmalofpsych latry--

 

*دکترسیدرضا امیری*

*متخصص اعصاب روان*