فارسی
العربیه
English

آموزش همکار

****** جهت مشاهده فایل آموزشی بروی تصویر مقابل هر موضوع کلیک فرمائید  
  روشهای تشخیص زودرس در سرطان های شایع  
   اندیکاسیون اعمال جراحیپیشگیری از بارداری ناخواسته  
آموزش دفع پسماند بیمارستان
  آشنایی با ویروس زیکا  
پمفلت بیماری زیکا
بررسی جنبه های مختلف سروصدا بر بیماران و کارکنان در مراکز بهداشتی درمانی